Styret

 

Alle tillittsvalgte i LIRAK utfører alt arbeidet for klubben på sin fritid og vil derfor ikke ha anledning til å besvare telefonsamtaler eller eposter i sin arbeidstid.

 

Våre telefontid er mandag til fredag mellom klokken 18.00 og 21.00

 

Det kan i perioder ta noe tid å få svar på epost henvendelser, men vi jobber så raskt som mulig.

 

Husk også at medlemmer i NRR har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i NRRs lover og regler.

 

Verv/Navn

Kontakt

(telefontid man-fred kl.18-21)

Ansvarsområde

Leder

(2018-2020)

 

Geir Mikalsen

 

 

Engaveien 27b

1466 Strømmen

leder@lirak.net

Mobil: 911 01 660

(Kl.18-21 man-fre)

 

Innkalling til styremøter, møteledelse, utstillingsledelse, representasjon utad, leie av lokaler og innkalling til medlemsmøtene

Nestleder

(2018-2019)

Elisabeth Capra

 

Finnholtvegen 239

2114 Disenå

nestleder@lirak.net

Mobil: 908 799 06

(kl.18-21 man-fre)

 

 

 

Lederens stedfortreder.

Klubbens PR kontakt

Ansvar for hjemmesider, FB etc.

 

Sekretær

FIFe/NRR-kontakt

(2017-2019)

 

Lars Opheim

 

 

Landskronaveien 455

2013 Skjetten

sekretar@lirak.net

Mobil: 478 13 977

(kl.18-21 man-fre)

 

 

Føring av referater, arkiv, protokoller og utsendelse til medlemmene. All korrespondanse med NRR og andre klubber skal skje via sekretæren.

Kasserer

(2018-2020)

 

Hege Bekkø

 

Kildevegen 20

1472 Fjellhamar

kasserer@lirak.net

Mobil: 900 55 625

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

 

 

 

Regnskap, medlemskontingent, medlemsfortegnelse samt fremleggelse av regnskapstall for styre

Utstillingssekretær

(2018-2020)

 

Tove Husum

Alexander Kiellands gate 2E

2000 Lillestrøm

utstilling@lirak.net

Mobil: 993 007 46

(Kl.18-21 man-fre)

 

 

Utstillingssekretariatet, videreforsendelse av påmeldinger til utstillinger, rase/variantoversikt, sertifikatoversikt, KIB oversikt samt innkjøp og oversikt over premier og kokader. Har også ansvaret for klubbens dataanlegg.

 

Styremedlem 1

(2017-2019)

 

May Britt Anderssen

 

Nordliveien 9

1415 Oppegård

styremedlem1@lirak.net

Telefon: 66 99 53 09

Mobil: 90 97 99 07

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

 

Styremedlem 2

(2018-2020)

 

Nataliya Mikalsen

 

Engaveien 27b

1466 Strømmen

styremedlem2@lirak.net

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

Varamedlem 1

(2018-2019)

 

Eva Marie Fjeldstad

 

 

 

Faldalsveien 17

1900 Fetsund

eva.fjeldstad@silvervalley.no

Mobil: 458 31 909

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

Varamedlem 2

(2018-2019)

 

Trine Hegna

 

 

 

Vestbyveien 59B

1444 Drøbak

Tlf: 908 56 994

 

Lirak er tilknyttet Norske rasekattklubbers riksforbund (NRR) og Fédération Internationale Féline (Fife)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved