Styret

 

Alle tillittsvalgte i LIRAK utfører alt arbeidet for klubben på sin fritid og vil derfor ikke ha anledning til å besvare telefonsamtaler eller eposter i sin arbeidstid.

 

Våre telefontid er mandag til fredag mellom klokken 18.00 og 21.00

 

Det kan i perioder ta noe tid å få svar på epost henvendelser, men vi jobber så raskt som mulig.

 

Husk også at medlemmer i NRR har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i NRRs lover og regler.

 

Verv/Navn

Kontakt

(telefontid man-fred kl.18-21)

Ansvarsområde

Leder

(2016-2018)

 

Tom Andre Krogdahl

 

Pærehagen 1

2040 Kløfta

leder.lirak@gmail.com

Mobil: 954 44 275

(Kl.18-21 man-fre)

 

Innkalling til styremøter, møteledelse, utstillingsledelse, representasjon utad, leie av lokaler og innkalling til medlemsmøtene.

Nestleder

(2017-2019)

Lars Opheim

 

Landskronaveien 455

2013 Skjetten

sekretar.lirak@gmail.com

Mobil: 478 13 977

(kl.18-21 man-fre)

 

 

 

 

 

Lederens stedfortreder.

 

Sekretær

FIFe/NRR-kontakt

(2017-2019)

 

Lars Opheim

 

 

Landskronaveien 455

2013 Skjetten

sekretar.lirak@gmail.com

Mobil: 478 13 977

(kl.18-21 man-fre)

 

 

Føring av referater, arkiv, protokoller og utsendelse til medlemmene. All korrespondanse med NRR og andre klubber skal skje via sekretæren.

Kasserer

(2016-2018)

 

Agnija Kalnikiene

Søndre Mangen vei 141

1930 Aurskog

kasserer.lirak@gmail.com

Mobil: 469 23 993

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

 

 

Regnskap, medlemskontingent, medlemsfortegnelse samt fremleggelse av regnskapstall for styre

Utstillingssekretær

(2017-2018)

 

Kristine Krogdahl

Pærehagen 1

2040 Kløfta

kriflaa@gmail.com

Mobil: 407 44 196

(Kl.18-21 man-fre)

 

 

 

Utstillingssekretariatet, videreforsendelse av påmeldinger til utstillinger, rase/variantoversikt, sertifikatoversikt, KIB oversikt samt innkjøp og oversikt over premier og kokader. Har også ansvaret for klubbens dataanlegg.

 

 

 

 

Styremedlem 1

(2017-2019)

 

May Britt Anderssen

 

Nordliveien 9

1415 Oppegård

maybritt@mayaspride.no

Telefon: 66 99 53 09

Mobil: 90 97 99 07

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

 

Styremedlem 2

(2016-2018)

 

Hege Bekkø

 

 

Kildevegen 20

1472 Fjellhamar

hegebekko@hotmail.com

Mobil: 900 55 625

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

Varamedlem 1

(2017-2018)

 

Eva Marie Fjeldstad

 

 

 

 

Faldalsveien 17

1900 Fetsund

eva.fjeldstad@silvervalley.no

Mobil: 458 31 909

(kl. 18-21 man-fre)

 

 

Lirak er tilknyttet Norske rasekattklubbers riksforbund (NRR) og Fédération Internationale Féline (Fife)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved