Medlemsinfo

Nyheter

Vi gjør dere oppmerksomme på om at våre hjemmesider er under redigering fra 1. mars 2018.

 

Vi beklager evt. ulemper dette kan medføre for besøkende på våre sider.

 

Eventuelle spørsmål bes rettet til styret av LIRAK

LIRAKs historie

Liraks styre ønsker å skrive ned historien til klubben Vi utfordrer derfor medlemmene til å komme med historiske fakta og gylne øyeblikk.

Send inn ditt bidrag til: nestleder@lirak.net

 

Nye rutiner ved bestilling av stamtavler til kattunger etter 1/1-2017 grunnet krav om ID-merking som skal innføres i stambok.

 

NRR er inne i en stor omstillingsprosess i og med at MyCats installeres som stambokføringsprogram i disse dager. Når MyCats er operativt og åpent for bruk for alle medlemmene vil stamtavler til kull bestilles online, så nytt stamtavlerekvisisjonsskjema med plass til chip-nummer vil ikke bli utarbeidet.

 

Det er i dag mulig å bestille stamtavler, sende inn stamtavlerekvisisjon, uten dokumentasjon på ID-merking av kattungene, og stamtavler vil bli utstedt uten ID-nummer på kattunger som er under 4 måneder gamle ved registreringstidspunktet. I slike tilfeller må stamtavlene bestilles i god tid så de kan tas med til veterinæren når kattungene ID-merkes. Veterinæren påfører ID-nummer, stempler og kvitterer for ID-merkingen på stamtavlen. Kattungene skal være ID-merket før de flytter hjemmefra, og det skal være påført ID-nummer på stamtavlene før de leveres ny eier.

 

Det vil ikke være mulig å bestille stamtavler uten ID-nummer i ny eiers navn. Dette fordi det nå er krav om ID-merking før kattungen flytter. Så de oppdrettere som ønsker ny eiers navn påført stamtavlene må også sende inn dokumentasjon på ID-merking med stamtavlerekvisisjonen.

 

Dokumentasjon på kattungenes ID-merking sendes inn til NRR i ettertid sammen med eierskifte. I MyCats vil dette gjøres online, og dokumentasjon lastes inn. Det vil ikke lenger være mulig å registrere eierskifte uten dokumentasjon på kattungens ID-merking.

 

Oppdrettere som sender inn dokumentasjon på ID-merking sammen med stamtavlerekvisisjonen får kattungens ID-nummer påført stamtavlene, og behøver ikke sende inn dokumentasjon i ettertid.

 

Gyldig bekreftelse på ID-merking er en bekreftelse fra veterinæren på korrekt ID-nummer. Det kan være for eksempel følgende:

 

  • Selve kvitteringen som utstedes når katten ID-merkes, stemplet og signert av veterinær/dyreklinikk.

 

  • Baksiden av stamtavlen med påført ID-nummer, datert, stemplet og signert av veterinær.

 

  • Helseattest med påført ID-nummer hvor kontroll av ID er avkrysset/bekreftet, datert, stemplet og signert av veterinær

 

  • En bekreftelse skrevet av en veterinær, datert, stemplet og signert av veterinæren.

 

Bekreftelsen må enten følge med stamtavlerekvisisjonen ved bestilling av stamtavler eller være fylt ut med kattens fulle navn og registreringsnummer ved etterregistrering.

 

 

Hvis noe er uklart, ta kontakt med LIRAK's sekretær: sekretar.lirak@gmail.com

Medlemskontingent:

Hovedmedlem: Kr. 510,-

Familiemedlemmer: Kr. 90,-/medlem

 

Medlemskontingenten forfaller

31. januar hvert år og betales til

Kontonr. 0530.33.63868 -

Lillestrøm rasekattklubb.

 

Ved innmelding etter 1. september betales 50% av medlemskontingenten. Det samme gjelder for nye familiemedlemmer.

 

Medlemsfordeler:

4 nummer av Aristokatt i året - NRR’s tidsskrift om katter.

Bestilling av stamtavler, importer, eksporter, omregistrering, stamnavn etc.

Påmelding til utstillinger

Informasjon fra klubben og NRR/Fife.

LIRAKs medlemmer har også rabattavtale på forebyggende behandling hos:

Hotellavtale for alle NRRs medlemmer

 

NRRs styre har forhandlet frem en avtale med Scandic hotell som gir alle medlemmer av

NRR-tilsluttede klubber rabatt på Scandics Flex-priser i Norge og Sverige.

 

Har dere med katt kommer det et tillegg på 200,- per opphold for dyrene.

Om du ønsker å benytte deg av denne avtalen, ta kontakt med klubbens sekretær for å få rabattkode.

 

Lirak er tilknyttet Norske rasekattklubbers riksforbund (NRR) og Fédération Internationale Féline (Fife)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved