LIRAKs styre

Velkommen til Lillestrøm Rasekatt klubb!

- vi feirer 40 års jubileum i 2019


Alle tillitsvalgte i LIRAK utfører alt arbeidet for klubben på sin fritid og vil derfor ikke ha anledning til å besvare telefonsamtaler eller eposter i sin arbeidstid.  


Våre telefontid er mandag til fredag mellom klokken 18.00 og 21.00


Det kan i perioder ta noe tid å få svar på epost henvendelser, men vi jobber så raskt som mulig.


Husk også at medlemmer i NRR har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i NRRs lover og regler.


Verv/Navn

Kontaktdetaljer

(telefontid mandag-fredag kl. 18.00-21.00)

Ansvarsområde

Leder

(2018-2020)


Geir Mikalsen

Stalsbergenga 27b

1466 Strømmen

leder@lirak.net

Mobil: 911 01 660


Innkalling til styremøter, møteledelse, utstillingsledelse, representasjon utad, leie av lokaler og innkalling til medlemsmøtene

Nestleder

(2018-2019)


Elisabeth Capra

Finnholtvegen 239

2114 Disenå

nestleder@lirak.net

Mobil: 908 799 06


Lederens stedfortreder.

Klubbens PR kontakt

Ansvar for hjemmesider, FB etc.

Sekretær

FIFe/NRR-kontakt

(2017-2019)


Lars Opheim

Landskronaveien 455

2013 Skjetten

sekretar@lirak.net

Mobil: 478 13 977


Føring av referater, arkiv, protokoller og utsendelse til medlemmene. All korrespondanse med NRR og andre klubber skal skje via sekretæren.

Kasserer

(2018-2020)


Hege Bekkø


Kildevegen 20

1472 Fjellhamar

kasserer@lirak.net

Mobil: 900 55 625


Regnskap, medlemskontingent, medlemsfortegnelse samt fremleggelse av regnskapstall for styre

Utstillingssekretær

(2018-2020)


Tove Husum


Alexander Kiellands gate 2E

2000 Lillestrøm

utstilling@lirak.net

Mobil: 993 007 46


Utstillingssekretariatet, videreforsendelse av påmeldinger til utstillinger, rase/variantoversikt, sertifikatoversikt, KIB oversikt samt innkjøp og oversikt over premier og kokader.

Har også ansvaret for klubbens dataanlegg.

Styremedlem 1

(2017-2019)


May Britt Anderssen


Nordliveien 9

1415 Oppegård

styremedlem1@lirak.net

Telefon: 66 99 53 09

Mobil: 90 97 99 07


Forefallende klubbarbeid, ad hoc, bistå styrets øvrige arbeid ved behov

Styremedlem 2

(2018-2020)


Nataliya Mikalsen


Engaveien 27b

1466 Strømmen

styremedlem2@lirak.net

Forefallende klubbarbeid, ad hoc, bistå styrets øvrige arbeid ved behov

Varamedlem 1

(2018-2019)


Eva Marie Fjeldstad


Faldalsveien 17

1900 Fetsund

eva.fjeldstad@silvervalley.no

Mobil: 458 31 909
Varamedlem 2

(2018-2019)


Trine HegnaVestbyveien 59B

1444 Drøbak

Tlf: 908 56 994
Copyright Lillestrøm Rasekattklubb @ All Rights Reserved 2019

Kontonr. 0530.33.63868 - Lillestrøm rasekattklubb