LIRAKs styre

Velkommen til Lillestrøm Rasekatt klubb!

- LIRAK hadde 40 års jubileum i 2019


Liraks styre for 2019-2020


Alle tillitsvalgte i LIRAK utfører alt arbeidet for klubben på sin fritid og vil derfor ikke ha anledning til å besvare telefonsamtaler eller eposter i sin arbeidstid.  


Våre telefontid er mandag til fredag mellom klokken 18.00 og 21.00


Det kan i perioder ta noe tid å få svar på epost henvendelser, men vi jobber så raskt som mulig.


Husk også at medlemmer i NRR har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i NRRs lover og regler.


Verv/Navn

Kontaktdetaljer

(telefontid mandag-fredag kl. 18.00-21.00)

Ansvarsområde

Leder

(2018-2020)


Geir Mikalsen

Stalsbergenga 27b

1466 Strømmen

leder@lirak.net

Mobil: 911 01 660


Innkalling til styremøter, møteledelse, utstillingsledelse, representasjon utad, leie av lokaler og innkalling til medlemsmøtene

Nestleder

(2019-2021)


Elisabeth Capra

Finnholtvegen 239

2114 Disenå

nestleder@lirak.net

Mobil: 908 799 06


Lederens stedfortreder.

Klubbens PR kontakt

Ansvar for hjemmesider, FB etc.

Sekretær

FIFe/NRR-kontakt

(2019-2021)


Geir Mikalsen

Stalsbergenga 27b

1466 Strømmen

sekretar@lirak.net

Mobil: 911 01 660


Føring av referater, arkiv, protokoller og utsendelse til medlemmene. All korrespondanse med NRR og andre klubber skal skje via sekretæren.

Kasserer

(2019-2020)


Trine Hegna


Vestbyveien 59b

1444 Drøbak

kasserer@lirak.net

Mobil: 908 569 94


Regnskap, medlemskontingent, medlemsfortegnelse samt fremleggelse av regnskapstall for styre

Utstillingssekretær

(2018-2020)


Tove Husum


Alexander Kiellands gate 2E

2000 Lillestrøm

utstilling@lirak.net

Mobil: 993 007 46


Utstillingssekretariatet, videreforsendelse av påmeldinger til utstillinger, rase/variantoversikt, sertifikatoversikt, KIB oversikt samt innkjøp og oversikt over premier og kokader.

Har også ansvaret for klubbens dataanlegg.

Styremedlem 1

(2019-2021)


Cecilie Bårli


Balnesveien 24

1900 Fetsund

styremedlem1@lirak.net

Mobil: 907 08 833


Forefallende klubbarbeid, ad hoc, bistå styrets øvrige arbeid ved behov

Styremedlem 2

(2018-2020)


Nataliya Mikalsen


Engaveien 27b

1466 Strømmen

styremedlem2@lirak.net

Forefallende klubbarbeid, ad hoc, bistå styrets øvrige arbeid ved behov

Varamedlem 1

(2018-2019)


Lars Opheim


Landskronaveien 455

2013 Skjetten

Mobil: 478 13 977Varamedlem 2

(2018-2019)


May Britt Anderssen


Nordliveien 9

1415 Oppegård

Mobil: 909 799 07Copyright Lillestrøm Rasekattklubb @ All Rights Reserved 2019

Kontonr. 0530.33.63868 - Lillestrøm rasekattklubb