Kategori 3

Velkommen til Lillestrøm Rasekatt klubb!

- LIRAK hadde 40 års jubileum i 2019

Oppdrettere i kategori 3

Britisk Korthår (BSH)


av Æsene


Geir og Natalya Mikalsen

Stalsbergenga 27 b

1466 Strømmen

Mob: 911 01 660

gmika@online.no

www.æsene.no


Copyright Lillestrøm Rasekattklubb @ All Rights Reserved 2019

Kontonr. 0530.33.63868 - Lillestrøm rasekattklubb