EMS-koder

Velkommen til Lillestrøm Rasekatt klubb!

- LIRAK hadde 40 års jubileum i 2019

EMS-koder


Katteraser og farger

FIFe omfatter rasekattforbund i så mange land at det er helt nødvendig å lage en standard

for å betegne kattens rase og farge i stambøker og utstillingskataloger.

I 1991 ble EMS - Easy-Mind System - innført. Tidligere var det brukt et nummer pluss evt

en bokstav for å betegne både rase og fargetype, men dette ble etterhvert totalt uoversiktlig.


I EMS er alle raser beskrevet med en kode som består av:

Tre store bokstaver for rasen

Fargen i pelsen angis med små bokstaver, felles for alle raser

En eller flere grupper på to sifre som videre beskriver kattens farge og/eller mønster.  Kodene skal skrives med rasekoden først med store bokstaver, så bokstavkoden(e ) for pelsfarge, og så videre koder for mønster, øyenfarge, pels og hale osv der det er nødvendig, i stigende rekkefølge. 


Katteraser og farger


Eksempel på noen betegnelser:

PER a            Blå Perser

EXO n 22       Bruntabby Eksotisk Korthår

BRI w 62        Hvit/orangeøyd Britisk Korthår

BAL n 21        Bruntabbymasket Balineser

SOM o           Sorrel Somali

OLH c            Lilla Orientalsk Langhår

NFO n 09 23  Bruntigret og hvit Norsk SkogkattRaser

 

Kategori 1

 • EXO - Exotic
 • PER - Perser
 • RAG - Ragdoll
 • SBI -   Hellig Birma
 • TUV - Tyrkisk Van


Kategori 2

 • ACL - American Curl langhår   
 • ACS - American Curl korthår
 • LPL -  La Perm langhår
 • LPS -  La Perm korthår
 • MCO - Maine Coon
 • NEM - Neva Masquerade
 • NFO - Norsk Skogkatt
 • SIB -   Sibirkatt
 • TUA - Tyrkisk Angora
 • SRL - Selkirk Rex korthår
 • SRS - Selkirk Rex langhår


Kategori 3

 • BEN - Bengal
 • BML - Burmilla
 • BSH - Britisk korthår
 • BLH - Britisk langhår
 • BUR - Burmeser
 • CHA - Chartreux
 • CYM - Cymric
 • EUR - Europé
 • KBL - Kurilsk Bobtail, langhår
 • KBS - Kurilsk Bobtail, korthår
 • KOR - Korat
 • MAN - Manx
 • MAU - Egyptisk Mau
 • OCI - Ocicat
 • SIN - Singapura
 • SNO - Snowshoe
 • SOK - Sokoke

 

Kategori 4

 • ABY - Abyssiner
 • CRX - Cornish Rex
 • DRX - Devon Rex
 • DSP - Don Sphynx
 • GRX - German Rex
 • JBT - Japanese Bobtail
 • RUS - Russian Blue
 • SOM - Somali
 • SPH - Sphynx
 • BAL - Balineser
 • OLH - Orientalsk langhår
 • OSH - Orientalsk korthår
 • PEB - Peterbald
 • SIA -  Siameser
 • THA - Thai


Huskatt

 • HCL - Huskatt Langåret
 • HCS - Huskatt Korthåret


Ikke godkjente raser

 • XLH - Langhår
 • XSH - Korthårt     Copyright Lillestrøm Rasekattklubb @ All Rights Reserved 2019


Pelsfarger


a - Blå

b - Sjokolade

c - Lilla

d - Rød

e - Creme

f - Skilpadde (eller svartskilpadde)

g - Blåskilpadde

h - Sjokoladeskilpadde

j - Lillaskilpadde

m- Karamell eller aprikos*

n - Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget)

o - Sorrel (eller cinnamon, kanel)

p - Fawn

q - Sorrelskilpadde (eller cinnamonskilpadde)

r - Fawnskilpadde

s - Silver og smoke

y - Golden

w - Hvit

nt - amber- kun tillatt brukt på Norsk Skogkatt

at - light amber- kun tilatt brukt på Norsk Skogkatt

x - Ikke godkjente farger   


*Kun til registreringsformål. Når "m" tilføyes EMS koder for diluted colour variant, betyr det at katten er blitt registrert i en annen organisasjon som carmel ( blå, lilla, fawn + "m") eller apricot ( creme, blåskilpadde, lillaskilpadde eller fawnskilpadde + "m")


Mønster


01 - Van

02 - Harlekin

03 - Hvitflekk

04 - Mitted - kun tillatt brukt på Ragdoll

05 - Snowshoe- kun tillatt brukt på Snowshoe

09 - Hvit, uten angitt mengde

11 - Shaded

12 - Tipped

21 - Agouti (mønster kan ikke bestemmes)

22 - Tabby

23 - Tigret

24 - Spotted

25 - Ticket (ABY/SOM-mønstret)

31 - Burma-tegning

32 - Tonkaneser-tegning

33 - Masket (siameser etc)


Hale  Gjelder bare Manx og Cymric.

51 - Rumpy

52 - Rumpy riser

53 - Stumpy (opptil 3 cm)

54 - Longie (lenger enn 3 cm) 

 

Øyenfarge

61 - Blåøyd

62 - Orangeøyd (gul hos visse raser)

63 - Oddeyed (1 blått og 1 orange øye)

64 - Grønnøyd

65 - Burmaøyenfarge

66 - Tonkaneserøyenfarge

67 - Maskede katters øyenfarge (siameserblått)   


Ører

71- rette ører

72- krøllete ører

73- foldete ører       


Kontonr. 0530.33.63868 - Lillestrøm rasekattklubb