Nyttig informasjon om utstilling

Velkommen til Lillestrøm Rasekatt klubb!

- LIRAK hadde 40 års jubileum i 2019

Nytting informasjon om utstilling


For å kunne stille ut katten din, må du være medlem av en rasekattklubb. Påmeldingen skjer via Min Katt. Klubben kan være tilsluttet NRR eller et annet forbund. Katter eldre enn 10 måneder må være ID-merket. Planlegger du å stille ut utenfor Norge eller Sverige, kan det være andre krav i tillegg, f.eks. rabies-vaksine, ormekur e.l. For andre formaliteter og påmeldingsskjemaer, ta kontakt med utstillingssekretæren i klubben din.


På utstillinger blir kattene bedømt i sin kategori. Disse 5 kategorier er fra 01.01.2016, som følger:

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Huskatter

Exoctic (EXO)

Perser (PER)

Hellig Birma (SBI)

Ragdoll (RAG)

Tyrkisk Van (TUV)

American Curl korthår (ACS)

American Curl langhår (ACL)

Maine Coon (MCO)

Neva masquerade (NEM)

Norsk skogkatt (NFO)

Sibir (SIB)

Tyrkisk Angora (TUA

La Perm langhår (LPL)

La Perm korthår (LPS)

Selkirk Rex langhår (SRL)

Selkirk Rex korthår (SRS)

Bengal (BEN)

Britisk korthår (BSH)

Britisk langhår (BLH)

Burmeser (BUR)

Burmilla (BML)

Chartreux (CHA)

Cymric (CYM)

Egyptisk mau (MAU)

Europé (EUR)

Korat (KOR) 

Kurilsk Bobtail korthår (KBS)

Kurilsk Bobtail langhår (KBL)

Manx (MAN) 

Ocicat (OCI)   

Sokoke (SOK)

Snowshoe (SNO)

Singapura (SIN)

Abyssiner (ABY)

Cornish Rex (CRX)

Devon Rex (DRX)

Don Sphynx (DSP)

German Rex (GRX)

Japanese Bobtail (JBT)

Russisk Blå (RUS)

Somali (SOM)

Sphynx (SPH)

Balineser (BAL)

Orientalsk korthår (OSH)

Orientalsk langhår (OLH)

Peterbald (PEB)

Siameser (SIA)

Thai (THA)

Langhår huskatt (HCL)

Korthår huskatt (HCS)

*Huskatter må være kasterte ved fylte 10 mndr. for å kunne stilles ut.

I de forskjellige kategoriene, deles kattene i fargegrupper (gjelder f.eks. ikke Russian blue siden alle katter i denne rasen er blå).

Du kan lese om de forskjellige fargekodene (EMS-koder) her.


Deretter deles kattene inn i klasser:


Kattunger og ungdyr


Fertile katter


Kastrerte katter


Klasse 12 - Kattunge 4-7 måneder

Klasse 11 - Kattunge 7-10 måneder

Klasse   9 - Åpen klasse for voksne

Klasse   7 - Champion-klasse

Klasse   5 - Internasjonal Champion- klasse

Klasse   3 - Grand Internasjonal Champion-klasse

Klasse   1 - Supreme-Champion-klasse


Klasse 10 - Åpen klasse for kastrater

Klasse   8 - Premier-klasse

Klasse   6 - Internasjonal Premier-klasse

Klasse   4 - Grand Internasjonal Premier-klasse

Klasse   2 - Supreme-Premier-klasse


I tillegg finnes

  • Huskattklasse
  • Seniorklasse
  • Veteranklasser
  • Avlsklasse
  • Oppdrettsklasse
  • Kullklasse
  • Bestemmelsesklasse
  • Kontrollklasse


Kattene bedømmes opp mot en rasestandard godkjent av NRR/FIFè som du kan finne her. Dommeren fyller deretter ut en bedømmelsesseddel som må hentes i premiesekretariatet senere. Der kan du også få/kjøpe kokarder. Deretter bedømmes kattene opp mot hverandre. Den beste blir Ex1, den andre Ex2 osv. Om det finnes flere enn 3 katter (fertile/kastrater for seg) i fargegruppen , tar dommeren ut BIV (Best i (farge)variant).


Når dommeren er ferdig med grunnbedømmelsene, skal katten opp til nominering. Der går alle voksne hannkatter/voksne hunnkatter/ungdyr/kattungekastrerte hannkatter/hunnkatter/ dommeren har hatt hos seg mot hverandre, og dommeren velger ut hvilken som er Nominert (NOM). Disse skal senere opp i panel og konkurrere med de andre nominerte kattene i sin kategori om BIS (Best in Show).

Når kattene har fyllt 10 måneder, kan de begynne å samle cert til titler.


Fertile / Kastrerte


Champion (CH) / Premier (PR)

International Champion (IC) / International Premier (IP)

International  Champion (GIC) / International Premier (GIP)

Supreme Champion (SC)/ Supreme Premier (SP)


Krav til antall sertifikat (Cert) for de forskjellige titlene:


*) Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel. Det vil si at en annen tjenstegjørende dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen (forskjellig) dommer.


#) Utstiller må selv sjekke hvilke krav som gjelder til/fra andre land katten skal til f.eks. dyrepass, ormekurer, rabiesvaksine e.a. vaksiner. Undersøk i god tid!


I tillegg finnes det noen spesielle titler:


Distinguished Merit (DM)

tildeles hunnkatt som har produsert minst 5 avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller DM

tildeles hannkatt som har produsert misnt 10 avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller DM.

Bare FIFe-titler gjelder, og DM skal plasseres etter kattens fulle navn.


Distinguished Show Merit (DSM)

tildeles katter som har oppnådd minst 10 Best in Show (BIS) eller Best in Opposite Sex (BOS) i klassene 1-10 og 14

Kan kun oppnås på internasjonale utstillinger

Kvalifiseringsperiode er minst 2 år og en dag mellom den første BIS/BOS og den tiende.


Junior Winner (JW)

tildeles katter som har oppnådd minst 5 Best in Show (BIS) i klassene 11 og 12.

Kan kun oppnås på internasjonale utstillinger.


Distinguished Variety Merit (DVM)

tildeles katter som har blitt Best in Variety (BIV) minst 10 ganger i klassene 1-12.

Kvalifiseringsperiode er minst 2 år og en dag mellom den første BIV og den tiende.

Denne tittelen skal plasseres etter kattens fulle navn.


National Winner (NW)

Hvert FIFe-forbund kan tildele tittelen National Winner til max 15 katter hvert kalenderår.

NRR har valgt å tildele denne tittelen til 5 katter hvert år.

Den tildeles totalvinner i hver kategori i Årets Katt-konkurransen

Tittelen skal plasseres foran katten fulle navn uten årstall.Copyright Lillestrøm Rasekattklubb @ All Rights Reserved 2019World Winner (WW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et World Winner show.

Tittelen skal plasseres foran kattens navn med årstall.


Scandinavian Winner (SW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et Scandinavian Winner Show (SWS).

Tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall.


Baltic Winner (BW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et Baltic Winner show.

Tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall.


Mediterranean Winner (MW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et Mediterranean Winner show.

Tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall.


North Sea Winner (NSW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et North Sea Winner show.

Tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall.


American Winner (AW)

De kattene som blir tildelt Best in Show (BIS) på et American Winner show.

Tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall.Kontonr. 0530.33.63868 - Lillestrøm rasekattklubb